Behandling

Ved et første besøg hos en af vores fysioterapeuter vil der blive foretaget en grundig undersøgelse bestående af en samtale og din sygehistorie efterfulgt af forskellige tests for at kunne stille en præcis diagnose.

Fysioterapeuten behandler led og muskler blandt andet ved hjælp af gentagne retningsbestemte øvelser, som har til formål, at genoprette den bedst mulige balance og bevægelighed i leddene. Derudover vil der ofte blive arbejdet med specifikke fysioterapeutiske håndgreb. Behandlingen vil blive suppleret med relevante øvelser, rådgivning samt forskellige behandlingsgreb for bl.a. muskler og sener. Endvidere vil introduktion til styrketræning og/eller stabilitetstræning i vores træningscenter ofte være relevant.

Fysioterapeutens mål er at finde årsagen til lidelsen, eller endnu vigtigere den øvelser eller behandlingsteknik der ændre symptomerne til det bedre. Derefter vil målet være ved hjælp at den rette behandling at opnå optimal funktion og ikke kun kortvarig smertelindring. Desuden vil der blive lagt vægt på, at du får en forståelse for, hvad du selv kan gøre for at få det bedre, og vi vil give dig grundig instruktion i, hvordan det kan gøres.
Nedsat eller ukorrekt funktion af specielt rygsøjlen kan irritere led, muskler og nerver, som kontrollerer vores holdning og bevægelse.

Irritation af kroppens led, muskler og nerver kan bl.a forårsages af dårlig holdning, ensidige bevægelser/stillinger i dagligdagen, forløftninger, sportsskader og andre traumer samt mangel på motion. Disse tilstande kan ubehandlede medføre gener og til tider ganske alvorlig smerter.

Vi er specialiserede i at behandle skader i bevægeapparatet. Det er her vi har vores force. Vi harm mange års erfaring og gode resultater her på klinikken, vi giver altid en professionel vurdering af problemet og lægger derefter en plan for det videre forløb.